Avanza Xenia - Forum Pemilik / Pengguna Avanza & Xenia
Carpon basa sunda - Versi Cetak

+- Avanza Xenia - Forum Pemilik / Pengguna Avanza & Xenia (http://www.avanzaxenia.net)
+-- Forum: AvanzaXenia.net Supports Community (/forumdisplay.php?fid=145)
+--- Forum: AvanzaXenia.net Bandung (/forumdisplay.php?fid=172)
+--- Topik: Carpon basa sunda (/showthread.php?tid=16300)


Carpon basa sunda - qupay - 10-01-2010 20:17

Bilih aya pamiarsa anu gaduh carios dina basa sunda mangga dipajang didieu
RE: Carpon basa sunda - Ben Onez - 10-01-2010 21:22

ANGIN PEUTING DI JATINANGOR HahaHaha

asal" usul" zanneto aka. Rude

ANGIN PEUTING DI JATINANGOR

am sabelas peuting ujug-ujug hayang ulin ka Jatinangor. Hese pisan megat mobil, puguhing geus peuting pisan. Jabaning tiris karasana, dunya keur usum angin. Tapi teu lila karasa haneut pareng nempo langit peuting, bulan buleud diriung bentang baranang. Loba nu geus robah di alam dunya, jalan, imah, tatangkalan, wangunan, tapi bulan jeung bentang mah ti baheula ge masih endah. Zaman geus gancang robah, tapi langit tetep anteng. Ti peuting mah, jalan tiiseun, dunya jempling…

Katempo aya angkot datang. Kuring geuwat megat. Supirna make kupluk, pelenyun udud bangun nu nikmat. Di jero aya tilu jalma. Barang asup karasa gandeng ku nu ngobrol. Nu hiji deui mah katempo sare tibra nyarande. Nu duaan baceprot teuing ngobrolkeun naon. Nu hijina mamawa gitar butut, sakapeung gombreng sora gitar diome. Cakakak nu hijina seuri jiga anyar lunas hutang. Lila kalilaan kaambeu bau AO. Singhoreng nu duaan keur mabok. Puguh nu keur sare mah bau dahdir. Supir bau udud. Ari kuring mah bau geutih duriat nu can garing.

Di pas pengkolan Sanur teh ujug-ujug macet. Hiji-dua mobil ngahiji, manjangan, lantaran aya proyek ngaspal. Ti arah Cileunyi jeung ti arah Sumedang jalur diatur. Dina jero mobil budak pamuda nu titatadi ngobrol ngadadak ngutruk. Kadangu titatadi ge puguh basana kasar.

“Anj***! Wayah kieu macet sagala!”

“Heueuh, Ding, gob*** pisan jalma teh!” Gombreng

Tidinya mah nuduaan teh baceprot deui ngobrol, ayeuna mah sual awewe. Karasa deuI angkot maju. Angin nu asup liwat panto karasa seukuet nyingkap baju, nurih kulit. Kadangu aya ponsel disada. Babaturan nu mawa gitar rikat ngodok hape tina sakuna.

“Hallo…Ges, dimana maneh anj***!? ….Jeung saha? … Aing keur dina angkot keneh? … Gob***siah! …saha?! …embung anj*** ah! …maneh we nu turun anj*** ah! Mana? … Hallo… Anj*** sia kamana wae? … cenah rek mere gob***! …demi Alloh?! …embung Anj***! …demi Alloh?!”

Teu karasa geus nepi Jatinangor. Kuring turun. Kadenge keneh sora dua pamuda dina angkot seuri nyakakak, najan angkot mingkin jauh…

Sapanjang jalan Jatinangor kuring leumpang. Katempo masih aya tukang dagang mangkal teu jauh ti gerbang Unpad. Angin peuting mingkin gede karasana. Teu kungsi lila kadenge aya SMS.

Hallo, brow. Kirain Lo dah kawin. Gue kapan2 maen ksana. Gue gy malem mngguan di Dago sm si doi, sama anak2 geng motor lho. Lo dmana?

Kuring neleg ciduh macana ge. SMS ti babaturan awewe keur SD. Sangheuk ngabalesna ge, da puguh teu boga pulsa.

Kuring leumpang terus, ninggalkeun panineungan. Kuring leumpang deui, ngahaja sakeudeung diuk deukeut tukang bajigur. Mesen hiji da kabita. Teu kungsi lila sagelas bajigur geus aya hareupeun, ngebul keneh. Regot sakali, karasa amis maseuhan letah. Lampu caraang sapanjang jalan, kucap-kiceup warna-warni. Tatangkalan patinggarupay katebak angin.

Dunya geus robah, jalma geus ngalayah. Zaman geus robah, barudak kembang panineungan kuring baheula geus ingkah, geus robah. Didieu, kuring masih didieu, ngawangun saung di hate sorangan. Nyumput buni milang diri, midang kahayang diri.

Kalayang teuteup eunteup di langit peuting, ngararasa angin peuting. Karasa endah mun pareng peuting. Ngajanteng hareupeun diri sorangan, lir ibarat anteng nyanghareupan eunteung. Hirup teh saenyana tiiseun. Lila kalilaan mah hirup teh bakal tiiseun…

Kuring nempo langit peuting, ngararasa angin peuting, karasa bungah. Duh Gusti, tong gancang datang beurang…

BY:Badru Tamam Mifka sori di kopas broWinking


RE: Carpon basa sunda - qupay - 10-01-2010 21:40

Top BGT TopdehBravo


RE: Carpon basa sunda - dianfatur - 11-01-2010 09:16

aya deui nu gaduh carpon (carios pondok) sunda? sok atuh ..., kangen yeuh ... Topdeh


RE: Carpon basa sunda - qupay - 28-01-2010 16:10

Kocap kacarita dihiji nagri nu katelah republik ontohod kacaritakeun korupsi keur mahabu,naon bae nu bisa dikorupsi langsung disikat, ka waktu waktu dikarorupsi. Pamikirna korupsi waktu mah tara ieuh disebut koruptor, da nu disebut koruptor mah cenah nu korupsi duit mang juta juta nepikeun ka mang triliun triliun. Okelah kalow begituh (logat kang cepot basa di warteg boys), yang korupsi waktu tenang sajah lah! mumpung ga ada boss, bacalah dongeng ini sampe tamat!
Kunaon atuh nepika mahabu kitu? padahal sagala paraturan geus nalikung maranehna hamo moal bisa ngejat. Jawabna ngan ukur gideg, najan aya nu uab ngan ukur bisa murukusunu bari ningali kanyataan yen hukum pikeun para koruptor mah kawas nu ledu teu cara ka perkara leutik seukeut pisan, persis peso seukeut kahandap.

Rahayat republik ontohod kiwari keur gujrud deui, deui deui aya nu korupsi triliunan rupiah. Najan nu demo tambah getol nyowarakeun anti korupsi, para koruptor tetep ayem trentrem, ucang ucang angge. Malah teu rumasaeun korupsi, komo disebut koruptor mah mumul, sarua halna jeung nu karorupsi waktu. Enya da numutkeun papadogologi salah sahiji elmu papaling, moal aya maling ngaku najan dileketek nepi ka burial buncelik ge. Kukituna direpublik ontohod aya nu ngusulkeun, saha wae nu disangka korupsi, dihipnotis cena ngocoblak saluyu jeung eusi hatena, pasti moal ngabohong. Najan sacara hukum positip teu bisa dipake alat bukti, tapi sahanteuna rahayat bisa nyaho saha nu bener jeung saha nu ngabohong.

Rada asup akal oge,kacaritakeun usulan eta ditarima, atuh dikumpulkeun we sakabeh tukang hipnotis saantero republik ontohod, ahirna nu kapilih sikuya dedengkot hipnotis anu sok remen nyieun acara hipnotis pikeun hiburan. Singket carita, nu disangka kuroptor geus ngajogrog, tukang hipnotis geus siap siap,kitu deui kameramen, kamerana geus di-on-keun kawantu ieu acara disiarkeun langsung tur diriley ku lima setasiun tipi, kabeh rahayat republik ontohod maranco dihareupeun tipi ngayakeun nobar.

"Kamera ekseeennn!" gorowok pangarah acara, siaran langsung dimimitian.

Tk.hipnotis : Saha ngaran?

Koruptor : Jon towor

Tk.hipnotis : Pagawean?

Koruptor : Lugah ligeuh sakapeung ludak lodok!

: "Ih amit-amit dilodok ku sieta!" ceuk salah saurang panongton awewe bari bibirigidigan.

Tk.hipnotis : Kuring rek mere sugesti ngabohong teh dos...

Koruptor : Dosoooolll.. ... eh dosa!

: "Heuheuy asa kasindiran yeuh!" ceuk hiji awewe bahenol anu kaparengan lalajo bari ngaragap bujalna.

Tk.hipnotis : Sakali deui ngabohong teh dos....dosa, sim salabin sare mun ningali seuneu! Bari langsung nyongokeun obor ka beungeutna, nu disangka : koruptor dak dumadakan sare, terus ditanya deui ku tukang hipnotis.

Tk.hipnotis : Ngabohong teh dos.....

Koruptor : Dosaaaa

Tk.hipnotis : Saha ngaran teh?

Koruptor : Jon towor

Tk.hipnotis : Jon towor, pagawean?

Koruptor : Luntang lantung, neangan untung tina enteng

Tk.hipnotis : Kaasup korupsi?

Koruptor : Pagawean matuh eta mah!

: "Hmh...pantes kadodongesna tukang korupsi!" ceuk saurang ibu ibu semu nu gemes pisan.

Tk.hipnotis : Geus sabaraha kali ngalakukeun korupsi?

Koruptor : Wah geus teu kaitung!"

Tk,hipnotis : Duit nu di korupsi?

Koruptor : Sarua geus teu kaitung,narumpuk dikarungan,aya digoah, diparanje malahan aya nu dideang dina para seuneu meh teu ku rinyuh!"

: "Heuheuy jagong kali....dideang! " nu lalajo reang.

Tk.hipnotis : Naha make korupsi?jang nanahaon lubak libuk harta da moal dibawa paeh!

Koruptor : Sok ateul atuh ari teu korupsi mah!

Tk.hipnotis : Teu sieun kacerek?

Koruptor : Henteu...!Kuduit mah sagala bisa dilakonan jeung ditarekahan!

: "Huuuuuuhhhhhhh. .....!" nu lalajo reang deui

Tk.hipnotis : Contona?

Koruptor : Ku duit mah geus sabaraha kali kuring ganti kulit jeung ganti beungeut!

"Ey...kawas oray wae atuh make ganti kulit....tapi kalo ganti muka mau dong biar ga kena rajia terus!" ceuk hiji wanoja anu beungeutna pinuh ku jarawat.

"Hirup hurip warasssss!" ceuk tukang hipnotis bari ngusap beungeut koruptor, sakara kara si Jon towor sadar.

"Alah aya naon ieu teh?" Jon towor rungah ringeuh kawas tas hudang sare.

"Saha ngaran teh?"tanya tk.hipnotis

"Jon towor!" jawabna

"Pagawean?"

"lugah ligeuh sakapeung ludak lodok!"

"Lain neangan untung tina enteng?"

"Ah teu sing!"

"Sok korupsi?"

"Korupsi naon? paling korupsi waktu!"

"Huuuuuuhhhhhhh! " nu lalajo patembalan

"Pajar sok ateul mun teu korupsi!" tukang hipnotis neruskeun nanyana.

"Ah paling ateul bujal, kaparengan bujal kuring dosol jadi sok ateul!"

"Ari nu dikarungan di goah, diparanje tur dideang diparaseuneu? "

"Du du......!"

"Duit?"

"Du du...duka atuh da asana mah digoah euweuh nanaon pon kitu deui diparaseuneu! "

"Huuuuuuuuuuuuuuuuu… hhhhh!" nu lalajo kadenge reang deui.

"Tah ayeuna kuring nek muter deui rekaman tadi basa anjeun dihipnotis!" ceuk tukang hipnotis bari gorolang muter deui vidiona.

Sajeroning ningali rekaman vidio, beungeut Jon towor reup beureum ray pias terus culang cileung neangan pilumpateun. Nu ahirna beretek lumpat! Nu lalajo bur ber nek ngarepung ngan dicaram ku tukang hipnotis.

"Para saderek tenang tenang, keun da moal kamana mana, samemeh kabur ku abdi dihipnotis heula cena linglung!" ceuk tukang hipnotis ngajentrekeun. Enya we parat tukang hipnotis ngomong, Jon towor balik deui semu nu linglung pok ngomong.

"Punten ari jalan ka panjara ka mana?" nu ditanya kaget, terus nanya ka tukang hipnotis.

"Kang kuya… dikumahakeu n ieu si jon towor teh bet bisa kitu?"

Sikuya tukang hipnotis tea ngajawab bari ngaheheh.

"Ku abdi dibere sugesti supaya hideng sorangan asup ka panjara!"RE: Carpon basa sunda - dianfatur - 28-01-2010 17:15

prikitiew ... Haha


RE: Carpon basa sunda - qupay - 15-11-2010 07:08

Dina mangsa taraweh bulan ramadhan … kuring jeung babaturan kabagian jadi muadzin silih genti tiap poena, kuring kabagian poe ka tilu ramadhan.

Harita Tajug keur meujeuhna pinuh, anu jadi Imam poe ka tilu nyaeta Ajengan Sopian. Ngan kabeneran manehna keur aya halangan, aya urusan di Jakarta, nya anu ngagantiana harita kang Maman, masih keneh dulur jeung kuring. Masih mamang ti Bapa…

Adzan geus di gorowokkeun ku kuring, sanggeus adzan nya ngaranna di tajug kampung, sok dibacakeun pupujian, harita, anu pupujian na batur kuring ngaranna si Nanang, pas kabeneran babacaan anu dibacana kieu (kuring oge geus poho sabab geus lila tara maca pupujian…)

anu sok kadenge ku kuring mah,” Man… Taroka solatan homsa… “ duka teuing terusanana, da kuring oge teu apal.

Tapi pas keur dipujikeun ku babaturan mah, kunaon disalenggorkeun, kusabab kang maman teh sandiasma,a tawa panggilan nelah di kampung nyaeta “Maman Igor…” jadi pas keur pupujian lain dibacakeun “… Man Taroka…”, malah di tarikeun di sepeker, “… Gor…! Taroka solatan homsa…” Atuhh… kang maman aku keur tatan tatan arek ka tajug di imahna langsung luncat bari lumpat muru batur kuring diudag nepi ka sakaparan paran, ngan babaturan geus ngiles, teu embol embol deui di tajug, nyumput di imahna… kuring ngabelehem nempo kang maman ngambek teh.

Sanggeus kajadian kang maman langsung jadi imam sholat Isya, diteruskeun ngaimaman Solat taraweh ngagantian Ajengan Sopian. Jamaah lalaki jeung Awewe dipisahkeun ku hordeng warna bodas make tambang ditarik ti sisi tajug ka sisi tajug sabelah kaler, ngabagi dua tajug hareup jeung tukang. Sanggeus maca niat taraweh bari ngagorowok , imam langsung ka mimbar ngamimitian solat taraweh. Rokaat ka rokaat dilakonan ku imam…

Nah… Pas rokaat ka lima pas keur ruku, “Bereweeekkkkk!!!...” kadenge sora ngaberewek di pas bujur imam, pas ka pelong ku kuring geuningan kaen sarung Kang Maman gudawang, palebah bujurna, katempo ku kuring bobogaanana gubal gabel. Kabeh jamaah narempokeun, bari nahan piseurieun, kuring nutupan beungeut, nahan seuri oge, akhirna kojengkang Brukk… kang nana muru ka panto pangimbaran langsung muka panto, bius ka imahna, Untungna Jamaah awewe kahalangan ku hordeng… lamun heunteu mah pada sing parelong oge bari nutupan beungeut. Jamaah pada sing barakatak, akhirna rokaat ka opat batal, kuring kapaksa ngagantian jadi Imam. Ngan anu dibaca na surat anu pendek bae… bisi lila teuing jamaah solat Taraweh na.

Sigana mah kang maman pas di pupujian anu disalenggorkeun ku babaturan teh, langsung nyokot sarung bari teu nempo heula, salah nyokot sarung anu geus arek soek, kawantu kang maman awakna lintuh bayuhyuh…

Tah sakitu pangalaman paramitra. Engke dilanjut deui lamun teu poho…RE: Carpon basa sunda - dianfatur - 15-11-2010 08:53

MOLONGO

Bongbong borokokok. Omon, cowok borohol sok ngomong jorok. Komo kolot Omon bocokok polontong. Tong boro ngomong jorok, Om Toto - kolot Omon - sok ngojok-ngojok nyokcrok odol.

"Tong boloho, Omon!" Om Toto moyok. "Conto kolot, sok cokcrok odol, tong sok nyonyorong tolombong. Komo ngokos bolokotono. Pok-pok ngomong jorok, sok ponyo lolodok."

Omon nyonto kolot ngomong jorok. Omon ponyo lolodok, los molor, Omon ngorok. Torojol Dodo koboy gondrong nyonyorong botol kosong.

Om Toto nyorongot. "Dodo, tong nyonyorong botol sok bodo!"

Dodo ongkoh-ongkoh. Rorompok korong Dodo godroh. Dodo hoyong ngolomoh comro.

"Dodo!" kolot Omon nyorongot.

"Tong molotot Om," omong Dodo ngosom. "Komo noong Kokom Donto, sok nyorodcod."

"Tong sok moyok kolot, koplok!" Om Toto molotot hoyong ngokos Dodo. Dodo dongko, los kokocok kokod, Om Toto ngomong morot. Bongbong bocokok polontong.

Dodo nyorodcod noong kolot Omon morongos. Torolong Dodo lolos nobros boboko.

Omon jongjon molor. Om Toto ngomong poporongos moyok Dodo.

Bongbong borokokok.

Copyright © 2010 - Tata Danamihardja, sundablog.blogspot.com


RE: Carpon basa sunda - igna_mabriyudha - 16-11-2010 08:05

edun teu ngarti euuy beuuraaaat basana.....ampunnn juragan....


RE: Carpon basa sunda - NjuL Looserkids - 16-11-2010 09:16

igna_mabriyudha Menulis:
edun teu ngarti euuy beuuraaaat basana.....ampunnn juragan....


kLo ente aja ngga ngerti, apalagi ane Gor Hikhik


RE: Carpon basa sunda - qupay - 18-11-2010 13:51

Aya hiji jelema anu geus ahli pisan dina widang ngabobol bank, anu kaahlian utamana mah nyaeta bisa muka sandi rahasia lomari beusi. Mun rek “beraksi” manehna mah gawe sorangan, tara daekeun dibaturan kunu sejen.

Hiji mangsa manehna panasaran hayang meunangkeun angka kodeu akses ka salah sahiji bank anu anyar, kakara dibuka bulan kamari… kabeneran salah sahiji lomari beusi anu “pengamanna” paling canggih di abad kiwari bisa kabuka kumanehna, tapi manehna rada kerung kulantaran heran, geuningan dijerona teh euweuh duit sapeser-peser acan ngan loba mangkok jeung gelas anu eusina puding warna susu wungkul, ruanganana oge tiis pisan siga dina kulkas, panasaran tinimbang teu beubeunangan, ah sakalian we diuyupan eta puding susu teh, terus istirahat sakeudeung muru ka lomari beusi nu ka-2. Ayeuna mah pudingna dina wadah plastik… ngan kitu jeung kitu nepikeun ka 10 lomari beusi ampir satengahna dileklek eusina, tapi satengahing perjalananan balik teh terus we manehna teh mikir

"Naha aya bank modern teu neundeun duit saperak-perak acan? ah atawa geus apal kitu rek di paok ku dewek? ...ah bae nupenting mah pokona seubeuh… euuuuuuuuu!!" bari teurab.

Isukanana, isuk-isuk bari lulungu keneh,manehna nyetel TV dina Head line news, terus maca ditiap koran kabeh ngajeblag aksara nu panggedena di halaman panghareupna deuih anu judulna unina kieu :

"MALAM TADI BANK SPERMA KEBOBOLAN. SEMUA SPERMA LUDES…!"RE: Carpon basa sunda - dianfatur - 18-11-2010 16:00

karaos ... cep, matakna ulah maling ..., jadi we nginum obat awet ngora ... Haha


RE: Carpon basa sunda - Bayu Suta - 05-12-2010 12:14

qupay Menulis:


"MALAM TADI BANK SPERMA KEBOBOLAN. SEMUA SPERMA LUDES…!"Na... atuh aya² wae Lur.. kumaha daramang SBG-PWK-CIKAMPEK-KRWG? Salam kanggo sadayana baraya nu anggang.


RE: Carpon basa sunda - Vincentius Haryanto - 05-12-2010 22:06

qupay Menulis:
"MALAM TADI BANK SPERMA KEBOBOLAN. SEMUA SPERMA LUDES…!" [/font]


Haduuh.....kudu nyumbang deui ieu mah...Wallbash


RE: Carpon basa sunda - B S - 24-03-2011 00:31

tiis seun yeuh....di tarik heula ah meh kaluhur......

mangga dilajeng


RE: Carpon basa sunda - qupay - 06-04-2011 08:48


Adun dititah setor duit ku bos na ka bank BDB (Bunganya Dikit Banget), sanggeus ngantri sajam satengah kakara nepika hareupeun teller. Bitis cangkeul balas ngantri,ngadadak kaubaran lantaran patugas teler teh gamuleng pisan. "Bleg we Manohara!" gerentes Adun bari neureuy ciduh.

"Selamat siang bapa, saya Mona, maap dengan bapa siapah?" ceuk patugas teller ramah pisan saluyu jeung program eta bank anu keur ngajalankeun program 4S, Senyum Sapa Sampai Sempoyongan.

"Sayah Adun, lengkepnyah Adun Suradun, biasa dipanggil Hendrik, zodiak Scorpio, hobi paling suka…!"

"Cukup… cukup… pa Adun cukup. Silahkan mau setor…?"

"Betul neng Mona, sayah teh mau setor, silahkan inih uangnyah!" bari ngaburulukeun duit kencring lima ratusan tina kaneronna.

Sanggeus ngitung duit aya kana sajamna, pok neng Mona ngomong.

"Setelah sayah hitung uangnyah pas yah pa Adun!"

"Lah kalau lebih mah, buat neng Mona ajah, itung itung mahugi ka bebene…!"

"Terima kasih pa Adun, silahkan, inih setorannyah sudah masuk ke rekening bapa Acim Suracim sebesar 500juta. Ada yang bisa sayah bantu lagih pa Adun…?"

"Aduh kebetulan atuh neng Mona, sayah teh sudah lama ngajomlo, teu percaya mah nih lihat tarang sayah dari hari kehari terus ngalegaan balas ngajomlo, kira kiranyah neng Mona bisa bantu kang Adun kitu?"

"Maap pa Adun, yang lain sudah banyak yang mengantri!"

"Alah lain tibaheula atuh ketemu teh neng Mona, jadi sekarang sudah banyak yang mengantri nya? Kaporotan deui yeuh!"

"Bukan begituh pa Adun, maksudnyah banyak mengantri untuk setor, gara-gara pa Adun antrian dibelakang pa Adun sudah ada setengah kilonyah!"

"Baik kalau begituh. Walau berat hati meninggalkan tempat inih, tapi akan kucoba ayunkan langkah inih neng Mona!" ceuk si Adun bari leos ninggalkeun neng Mona anu mimiti ngembang kadu lantaran karek harita pisan meunang nasabah anu kawas kitu.

Satengah jam tiharita neng Mona ngajenghok lantaran nu dihareupan teh geuning si Adun deui.

"Selamat siang! Mau setor lagih pa Adun…?"

"Ah tidak neng Mona, mau titip pesen ajah buat neng Mona seorang!" ceuk si Adun bari gutrut nulis dina keretas sacewir song dibikeun.

Pas dibaca neng Mona serengeh lantaran eusina kieu: "Kutunggu kepastianmu walau seribu tahun harus menunggu!"
RE: Carpon basa sunda - dianfatur - 06-04-2011 12:00

huahahaha .. lumayan seger, tos lami teu nyakakak ... Haha


RE: Carpon basa sunda - Bayu Suta - 19-04-2011 19:13

Ngiringan ngantri oge ah....


RE: Carpon basa sunda - Vincentius Haryanto - 19-04-2011 22:36

Bayu Suta Menulis:
Ngiringan ngantri oge ah....


emuutt...bojo atuh...Om...Wallbash


RE: Carpon basa sunda - Bayu Suta - 20-04-2011 16:45

Vincentius Haryanto Menulis:

Bayu Suta Menulis:
Ngiringan ngantri oge ah....


emuutt...bojo atuh...Om...Wallbash


Emut aya di bumi om sareng incu mitoha Cintrong


RE: Carpon basa sunda - qupay - 20-04-2011 16:49

Alim ka ramana...
alim ka ibuna...
hoyong ka putrana
anu lentik bulu soca na... heuheuyyyy...


RE: Carpon basa sunda - qupay - 20-04-2011 16:51

Panganten anyaarr...
diuk ngarendeng....
meunang dangdan...
direnceng renceng...

Enggeus biasa
da ilaharna...
pada ngagonjak
kusarerea....

Dina poe harita...
manehna keur bahagia..
da pa toel deukeut pisan
siga dunya nu duaann


RE: Carpon basa sunda - qupay - 21-04-2011 16:08


"Neng!"

"Kah!"

"Ari ayeuna tos tabuh sabaraha, meni tos nyilingit tiris kieu?"

"Tos ampir satengah tilu A, tos ngahaeub ka janari!"

"Euleuh teu karaos nya, apel ti bada isya ayeuna tos bade subuh deui!"

"Muhun A, teu karaos oge panginten nya, eta panangan Aa luar leor kamana mendi. Abdi mah teu kiat ku getekna A!"

"Har geuning getek, pan leungeun Aa mah teu aya kumisan!"

"Enya panangan mah teu aya kumisan, tapi eta kumis Aa meus meus gep meus meus gep ka pipi abdi!"

"Sstt tong seueur saur bilih kadangueun ku cakcak bodas. Eh sanes Neng! Teu tisasarina si abah teu setreng teuing ayeuna mah, pan biasana mah pami teu ngamplopan teh, tos teng jam salapan, teu menta ampun deui langsung ngabuburak titah mulang, tapi ayeuna mah henteu!"

"Tong lepat A… Apan ku eneng ditalangan heula, da abdi ge apal atuh malem minggu ayeuna mah pan nuju tanggung bulan, Sanes?"

"Hmm… kayungyun si eneng mah keur geulis teh pengertian deuih. Payus pisan janten sandaran hate Aa!"

"Sandaran hate? Eta mah letto atuh A… Aa terang letto?"

"Ih puguh we atuh da eta mah kasedep Aa. Pan di warung bi Icih ge aya, nu sabungkusna opat rebu tea, sanes?"

"Ih eta mah lotek atuh A!""Neng?"

"Kah!"

"Kadieu atuh rada caketan calikna!"

"Ih si Aa mah sok limpeuran apan ieu ge tos aya dipangkonan si Aa!"

"Aeh muhun nya, paingan atuh ayeuna mah tos teu karaos tiris deui!"

"A… Eneng aya picarioseun, kenging teu Eneng naros?"

"Tong boro ditaros, digalentor ge Aa mah rido, Neng!"

"Kieu geura, pan hubungan urang teh tos lami, bayangkeun jadian ti jaman orde baru ayeuna tos jaman repormasi, tapi diantos antos teh teu aya sinyal bade narosan ka si abah!"

"Sabar atuh Neng, panginten sakedap deui!"

"Sakedap deui iraha? Abdi mah alim pami diwaler bulan mei mah!"

"Har naha kitu?"

"Bilih waleranana may be yes, may be no, sapertos dina iklan!"

"Moal atuh Neng, paling oge ough yes, ough no…!"

"Euleuh ngadangu kecap eta, sora abdi janten haroshos sapertos entog tas lari sprin, sareng jantung abdi ngadadak dagdigdug tutunggulan!"

"Har geuning tiasa kitu?"

"Muhun A, ari ras kadinya sok emut ka mang lebe!"

"Maksud Neng, hoyong ough yes ough no sareng mang lebe kitu?"

"Tuh nya si Aa mah sok lepat hartos wae, maksad teh hoyong geura ka mang lebe soteh, supados geura enggal dirapalan!"

"Oh manawi teh. Teras pami tos dirapalan?"

"Teu langkung si Aa, bade ough ough yes-an mangga, ough ough no-an teu langkung!""Neng!"

"Naon deui A?"

"Eta sora si pelung putri diuk deui, putri diuk deui ngaganggu konsentrasi wae nya, boa sakedap deui bade subuh nya Neng!"

"Sumuhun, sareng biasana mah sakedap deui si abah oge gugah, teras ngalangkung kadieu bade netepan!"

"Halah teras kumaha atuh bisa katohian… mangkaning teu sasadian amplop pisan!"

"Ih sok belet si Aa mah, apan nyandak sarung sanes, mun si abah ngalangkung kadieu, lebet we kana sarung, tos dilebet mah ke ku abdi diatur!""Ehem…ehem…ehem…!"

"Tuhnya nembe nyarios si abah tos kadangu dedehem, enggalan ka lebet sarung A!"

"Euisss… Euiiiisss… dimana nya si Euis teh, diteang dijobongna suwung ?"

"Ieu abah abdi mah di pengker, kadieu wae peryogi mah!"

"Euleuh… geuning bet aya diluhureun paranje, nya gawe naon?"

"Puguh abah, nuju maturan si pelung, resep ku sorana!"

"Ke… ke… ke… lain aambeuan abah wae kitu ieu teh, asa bau sakadang lutung?"

"Teu ngabibisani abah, leres pisan bau lutung, malihan apan lutungna ge tos aya dilebet sarung. Bongan lutung ieu mah lutung cunihin wantun lukutak leketek ka Euis!"

"Baruk! Kabeneran atuh Euis, geus lila abah teh hayang pais lutung, isukan langsung we asakan nya!"

"Sumangga atuh Abah, sapalih urang dengdeng, pelem geura!"
RE: Carpon basa sunda - Bayu Suta - 23-04-2011 09:47

liburan ulin ka purwakarta

liburan ulin ka guha

upami akang leres cinta

naha akang tega ngadua".....


RE: Carpon basa sunda - Vincentius Haryanto - 25-04-2011 00:14

Halah..aya2 wae, "ngadua" segala ...HahaHaha


RE: Carpon basa sunda - agus aribowo - 25-04-2011 06:00

Vincentius Haryanto Menulis:
Halah..aya2 wae, "ngadua" segala ...HahaHaha


laina mobil doank anu keracunan,jelmana oge piluan TuhHaha rek boga pamajikan anyar nya om Haha


RE: Carpon basa sunda - Vincentius Haryanto - 25-04-2011 11:21

wkwkwk....Om Bayu api2 teu maos postinganna Om Agus...Tongue1


RE: Carpon basa sunda - Bayu Suta - 27-04-2011 01:19

agus aribowo Menulis:
laina mobil doank anu keracunan,jelmana oge piluan Tuh


Pipilueun meureun om Cintrong

Klo sibos blm, pamali abdi mayunan atuh Haha

Vincentius Haryanto Menulis:
wkwkwk....Om Bayu api2 teu maos postinganna Om Agus...Tongue1


Bade ngiringan oge om 095


RE: Carpon basa sunda - qupay - 29-04-2011 10:32

Tongtolang nangka...
Kawinan Bapa...
Teu beja beja...
Poe Salasa......


RE: Carpon basa sunda - Bayu Suta - 29-04-2011 10:40

Si bp rajin kawin om Haha


RE: Carpon basa sunda - qupay - 29-04-2011 10:52

Bayu Suta Menulis:
Si bp rajin kawin om HahaBusseeet giliran ada kata " KAWIN" nya langsung disamber aja... kaya bensin pretamax Ngacirrrr


RE: Carpon basa sunda - Bayu Suta - 29-04-2011 11:02

Teu acan dugi elmuna om pami poligami xixixi....


RE: Carpon basa sunda - qupay - 29-04-2011 11:43

Bayu Suta Menulis:
Teu acan dugi elmuna om pami poligami xixixi....


Elmu sih parantos dugi, nanging hate teu merean nya....


RE: Carpon basa sunda - Bayu Suta - 30-04-2011 00:21

qupay Menulis:
Elmu sih parantos dugi, nanging hate teu merean nya....


Kedah saum heula om 40 dinten sareng mutih saurna Haha


RE: Carpon basa sunda - DURARING - 14-08-2011 23:31

[sae juraganCool


RE: Carpon basa sunda - Bayu Suta - 20-08-2011 02:47

Meuni jempling kieu Tearyeyes


RE: Carpon basa sunda - w_nairda - 20-08-2011 09:59

Teu aya baraya yeuh....


RE: Carpon basa sunda - Bayu Suta - 20-08-2011 11:20

Anu sok nga dongeng namah tos OL tuh...


RE: Carpon basa sunda - uden - 07-12-2011 08:36

ngiringan ah simkuring ti bandung oge, ngiring ngaramekeun didieu


RE: Carpon basa sunda - Bayu Suta - 07-12-2011 21:43

uden Menulis:
ngiringan ah simkuring ti bandung oge, ngiring ngaramekeun didieu


Wilujeng sumping, Mangga kang dihaturan linggih Yes


RE: Carpon basa sunda - qupay - 22-02-2012 07:22

Hate dumadakan tagiwur, sanggeus ngutarakeun piomongeun ka Neng Mawar, kusabab teu antaparah deui langsung ditolak ku calon mitoha, bari ngomong teugeug, ka kami duaan…

"Mawar!!, Emang ngan sakitu bae kabisa calon salaki teh ? Coba teangan kembang sataman pikeun nembongkeun rasa mibogoh anjeun ti calon salaki maneh …!"

Kuring ngaleos ngadenge omongan ti calon mitoha, bari neangan akal ti mana carana mere kembang sataman komo lamun neangan di taman kota atawa taman bencong mah, moal meunang kembang sahiji hiji acan, malahan dikurubut ku bencong-bencong anu rek menta tanda tangan ka selebritis, tea kang Marwan… hihihi…

Sapapanjang jalan kuring mikir, nepi ka buuk murudul bakating dicabutan huis na ku budak… Ongkoh jalan bari tungkul neangan jalan kaluar tina karungsing jeung pamaksadan rek neang kembang sataman keur mahugi ka calon mitoha… hahahha

Naa pas ngaliwat ka pasar kuring ngadadak boga Ideu… kan mitoha hayang kembang sataman…

Teu antaparah kuring ngagidig ka kios kembang rampe, boga duit harita ngan 20 rebu-rebu na… kuring langsung ngomong ka nini tukang rampe…,

“Ni… pangmungkuskeun kembang sataman 5 bungkus, minyak nyongnyong hiji jeung cai mawar sabotol…” “tah, artosna .. hatur nuhun ni…,

Ceuk si nini, “cep, ieu barang balanjaanana, hatur nuhun, ditampi artosna, nyanggakeun barangna, sing tiasa nganggona nya…, ulah lepat…”

Sanggeus nampa Barang balanjaan kuring teu balik heula ka imah terus ka pojok imah calon mitoha, bari ngimpleng rencana anu bakal dilakonan ku kuring…

Harita kuring langsung boga ideu deui kumaha carana ieu kembang sataman bisa diguyurkeun ka calon mitoha, supaya daekkeun ka kuring, bari sakalian mere beja liwat fesbuk, yen kuring aya ideu…, sakalian liwat tuiter jeung sajabi ti eta… komo make haseup siga Indian mah… geus manghabu... siga anu ngadurukan ngabuka leuweung keur di pake lahan tatanen.

Teu lila loba balesan anu ngadukung ideu kuring, aya tukang somay, bari ngaliwat ka imah calon mitoha, mahugi sapiring somay, aya deui tukang jeruk anu maledogkeun jeruk haseumna sakilo ka pager calon imah mitoha, komo deui tukang endog mah… jeung tukang cireng, loba anu sejenna…

Aya budak sakola anu gigitaran dihareupeun imah na… mitoha bari nyanyi hapunten ti kang Marwan tea…

Nah sawatara kitu kuring nyiapkeun baskom anu gede tur dibere cai, diancloman minyak duyung nyongnyong tea, sakalian kembang satamanna diabruskeun kana jero baskom bari … te lepat cai samawar sabotol diasupkeun oge…

Sanggeus salse nyieun ramuan kuring ngulingker ka hareupeun imah mitoha, pas manehna kagandengan ku sora sora teu pararuguh dina babaturan fesbuk kuring jeung tuiter… kuring mindik mindik ngadeukeutan calon mitohoa, bari teu antaparah ngomong…”Neng Mawar… Hapunten ti akang Marwan nya… Bari beleewer the eusi baskom dialungkeun kana beungeut mitoha, nepi ka baseuh saawak awak…

“Guoblog…!!! Ieu pagawean silaing nanahaon, make ngabanjur air… Calon minantu sontoloyo…"

Kuring langsung birat kaburrrrr teu nempo ka tukang deui…RE: Carpon basa sunda - qupay - 22-02-2012 07:24

Kacaturkeun aya hiji aki-aki beuki ngomong kasar, cenah. Teu ka budak teu ka saumuran, beletak-beletak wé make make babasan kasar.
Hiji waktu manéhna nguseup. Geus aya kana tilu jamna nguseup can beubeunangan beunteur-beunteur acan.Teu lila, aya budak leutik ngaliwat ka deukeut si Aki, terus tatanya,

“Nuju naon, Aki…?”
Si Aki ngajawab, “Na teu kadeuleu? Apan ieu keur nguseup, belegug!”
Si Budak nanya deui, “Parantos kénging laukna, Ki?”
“Acan, goblog. Tatanya wé, siah..!”, walon si Aki
“Aki nganggo eupan naon?” Si Budak nanya kénéh make babasan lemes….
“Nya ku cacing atuh, ‘njing!”, jawab si Aki murukusunu.
“Pantesan atuh, sesah nyanggutna upami ku cacing mah. Cobi ku siki ceremé dibubukeun, teras digaley kana aci.”
Si Aki nanya, “Naha bisa kitu?”
“Nya henteu atuh, Guobblog!!!”, Ceuk Si Budak bari lumpat sataker kebek, bisi diudag ku si aki aki sontoloyo.

Si Aki meuni reuwas kacida naker. Saumur-umur nyunyuhun hulu can kungsi disebut Guoblog ku sasaha ogé. Ari ieu ku budak lemét disebut goblog… Hayang ambek tapi budak geus kabur, nahan ambek teu bisa, napasna hukhék, nepi ka maotna di dinya kénéh. Kasakit Jantung, cenah.

Selang carita, Si Aki geus dikuburkeun. Sabada anu ngurebkeun bubar, layon Si Aki disampeurkeun ku dua makhluk. Anu hiji mawa gegendir. Makhluk nu hiji deui nanya, : “Salam, Ki. Ari Aki keur hirup di dunya kagungan agama?”
Ceuk Si Aki, “Nya boga atuh, belegug!”

Éta dua makhluk reuwas kacida. Nu mawa gegendir maju, pokna téh, “Aki, cobi upami ngawaler téh nganggo basa anu lemes. Sugan wé Aki tiasa hirup balik deui ka alam dunya…”

Ceuk Si Aki, “Naha tiasa kitu?”

“Nya henteu atuh, Guobblog!!!” ceuk éta makhluk bari habek nakol sirah Si Aki ku gegendir aya cucuk beusi an.

Si Aki paéh deui…RE: Carpon basa sunda - qupay - 10-08-2012 15:20

Hiji dinten Asep nganjang ka Agan.Asep disuguhan kopi ku Agan. Sigana kopina raos pisan, soalna Agan muji-muji

pisan ka kopi anu disuguhkeun. Lantaran panasaran, Asep langsung

"Nyuruput" kopi eta.

Asep : Gan, Ieu kopi naon, naha rasana rada haseum?

Agan : Ieu kopi istimewa, ampir sami sareng kopi luwak anu terkenal tea.

Asep : oh, kitu ...., kopi naon ngarana?

Agan : Kopi ucing, abdi ngadamel nyalira.

Asep : Kunaon dinamian kopi ucing?

Agan

: Sabab diolah lewat ucing. Upami kopi luwak kopina didahar luwak heula

sateuacan diolah, ari kopi ucing mah didahar ucing sateuacan diolah

janten kopi bubuk. Abdi terinspirasi kopi luwak, namung supados gampil

abdi nganggo ucing wae.

Asep : Ucing sedep kopi kitu?

Agan: Nya, henteu. Kopina digerus rada kasar, teras dicampur lauk asin, teras diparabkeun ka ucing. (Asep mulai mules).

Agan : upami tos kaluar sareng tiucing, teras gerusan kopi teh disaring,

dikumbah teras dipoe dugi ka garing, teras digiling deui. Tah ... Ieu

akang anu pertama nyobian kopi ucing teh, da teu acan pernah

disuguhkeun ka nu sanes. Abdi oge teu wantun nyobian nyalira, rada

geuleuh. Kumaha, kang ... Raos kopina?

Asep :Geloo, maneh mah..... Kabina bina pisan teu baleg. ...!! Wallbash